You are here: Home > Eukacja, Wiedza, Nauka > Jeśli myślałeś o studiach za granicą zastanów się

Jeśli myślałeś o studiach za granicą zastanów się

No tak nikt sobie nie zdawał sprawy że studenty uczący się w stanach zjednoczonych na uczelni, wydaje o wiele razy więcej pieniędzy niż przeciętny Polski student. Jednak statystyka nie kłamie i studia Katowice na akermańskich uczelniach są tak drogie że wiele osób nie może sobie dzisiaj pozwolić na nie. Przeciętny student w Stanach Zjednoczonych zarabia na miesiąc jakieś 800 dolarów większość tej kwoty uczeń zdobywa dzięki pracy dorywczej, jaką podejmuje podczas studia Katowice. Jednak cześć pieniędzy student otrzymuje też od rodziców którzy zdają sobie sprawę jak ciężkie może być życie ich dzieci, dlatego wykładają oni jakiś kapitał dla swoich dzieci. Student podczas studiów pracuje w tygodniu około 16 godzin, jednak ciężko czasem jest pracować i uczyć się jednocześnie. Opłaty za mieszkanie czy za samą uczelnie ponieważ wyższa edukacja w Stanach jest odpłatna, czy też wydatki związane z stylem życia czy też rozrywkami dają nam dość duże pieniądze, jakie student musi wyłożyć by spokojnie uczyć się.

Comments are closed.